Zgodnie z przepisami odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny w podziale co najmniej na:

- papier, w pojemnikach/workach koloru niebieskiego z napisem „papier”,

- szkło, w pojemnikach/workach koloru zielonego z napisem „szkło”,

- metale i tworzywa sztuczne, w pojemnikach/workach koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”,

- bioodpady, w pojemnikach/workach koloru brązowego z napisem „bio”,

- odpady, których nie udało się umieścić w ww. pojemnikach/workach, można zgromadzić w pojemniku/worku koloru czarnego z napisem „odpady zmieszane”.

Więcej informacji na stronie www.naszesmieci.mos.gov.pl

 

Źródło: Ministerstwo Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl