Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Na początku 2,5 godzinnej lekcji uczniowie zapoznali się z działalnością firmy GAZ-SYSTEM S.A. i z tym jak będzie wyglądał gazociąg na terenie gminy Nowogród. Krótką prezentację Operatora Gazociągów Przesyłowych przedstawiła pani Marta Marcinow - Wiodący Specjalista z Działu Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji.

Warsztaty pomagają uczniom nabyć umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, połączyć teorię z praktyką, a także pozyskać wiedzę na temat zastosowania i korzyści z użytkowania gazu ziemnego oraz bezpieczeństwa i eksploatacji infrastruktury przesyłowej gazu.

Podczas lekcji uczniowie wykonywali 5 doświadczeń i obejrzeli 3 efektowne pokazy. Pod koniec warsztatów odbył się konkurs wiedzy zdobytej podczas zajęć. Zwycięzcy otrzymali drobne upominki. Każdy uczestnik chemicznej lekcji otrzymał dyplom, a szkoła otrzymała zestaw materiałów dla nauczycieli.

Grzegorz Palka - Burmistrz Nowogrodu podziękował pani Marcie Marcinow za dobrą współpracę i zaangażowanie firmy GAZ-SYSTEM S.A. w działania na terenie gminy Nowogród.

Przypomnijmy, że wkrótce rozpocznie się budowa południowego odcinka gazociągu Polska-Litwa o długości 158 kilometrów, którego trasa będzie przebiegać przez teren gminy Nowogród. Gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 700 mm zostanie ułożony w wykopie na głębokości ok. 2 m. Niektóre przeszkody terenowe, uniemożliwiające bezkolizyjne ułożenie gazociągu (w tym: rzeki, drogi, linie kolejowe) będą pokonywane z wykorzystaniem metod bezwykopowych (tzw. przecisków lub przewiertów sterowanych). Szerokość pasa, w ramach którego prowadzone będą prace budowlane, czyli tzw. pasa montażowego budowy gazociągu, wyniesie 28 metrów, a na terenach leśnych szerokość ta będzie ograniczona do 18-20 metrów. Przed rozpoczęciem prac budowlanych nastąpi zabezpieczenie wierzchniej (organicznej) warstwy terenu w tzw. pasie montażowym. W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu oraz spełniając wymagania środowiskowe podczas realizacji inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie. Wykorzystuje przy tym najlepszej jakości materiały oraz najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń. Przy budowie gazociągu zostaną zastosowane rury stalowe o zwiększonej wytrzymałości, a także specjalna izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne. Więcej informacji na stronie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. www.gaz-system.pl