Komisja Stypendialna przeanalizowała osiągnięcia uczniów pod kątem spełniania kryteriów określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały nr VII/75/16 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

Kryteria przyznania stypendium określone w regulaminie spełniły następujące osoby: 

  1. Aleksandra Ziarno – I miejsce w siatkówce w Międzynarodowych Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
  2. Amelia Piaścik- II miejsce w międzynarodowych zawodach organizowanych przez Word Artistic Dance Federation w Czechach
  3. Paweł Zakrzewski – II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w kategorii wiekowej 10-11 lat.
  4. Maja Grzymała - II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w kategorii wiekowej 10-11 lat.

W związku z faktem, że osiągnięcia pozostałych uczniów były niższe niż określone w regulaminie przyznawania stypendiów Komisja chcąc docenić  dotychczasowe osiągnięcia uczniów przyznała im symboliczne kwoty stanowiące motywację do dalszej pracy.