W sobotę 14 grudnia rozpoczynają się ostatnie w 2019 roku szkolenia rotacyjne żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze będą szkolić sie poza obiektami wojskowymi, w jednostkach wojskowych oraz na poligonie.

Szkolenia rotacyjne potrwają do niedzieli 15 grudnia. Wezmą w nich udział żołnierze m.in. 13 batalionu lekkiej piechoty w Łomży oraz kompanii saperów i kompanii wsparcia.

Dzięki współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim po raz pierwszy - do informowania mieszkańców o szkoleniu z użyciem środków pozoracji pola walki poza teren wojskowym - zostanie użyty Regionalny System Ostrzegania.

W sobotę część szkolenia rotacyjnego poza obiektem wojskowym zrealizuje też kompania saperów. Żołnierze wykonają marsz z Dobrego Lasu w kierunku Nowogrodu. Ten etap szkolenia odbędzie się bez użycia środków pozoracji. Dalszą część zajęć żołnierze będą realizować na obiekcie wojskowym w Nowogrodzie, używając m.in. łodzi saperskich. W niedzielę w Nowogrodzie razem z saperami ćwiczyć będą żołnierze 13 batalionu lekkiej piechoty z Łomży.

Dwudniowe szkolenia rotacyjne są podstawową formą szkolenia w Wojskach Obrony Terytorialnej. Każdy żołnierz OT przechodzi minimum 11 tego typu szkoleń w roku. Podczas szkoleń Terytorialsi nabywają kompetencje podwójnego zastosowania - przydatne zarówno w czasie wojny, jak i w sytuacjach klęsk czy katastrof.

Źródło: 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej