Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem w Nowogrodzie odbywa się Dzień Świąteczny zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oddział w Nowogrodzie. Współorganizatorami spotkania jest Gmina Nowogród, Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Chór "Natalis Mariae" z parafii Narodzenia NMP w Nowogrodzie, Schola parafialna, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne.

W samo południe mieszkańcy i goście zgromadzili się na wspólnej modlitwie w kościele w Nowogrodzie. Mszy Świętej przewodniczył Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej. Część artystyczną na hali widowiskowej Zespołu Szkół Samorządowych rozpoczął Chór "Natalis Mariae" z parafii Narodzenia NMP w Nowogrodzie pod dyrekcją Dariusza Stepnowskiego. W dalszej części w jasełkach wystąpiły dzieci i młodzież pod kierunkiem nauczycieli Elżbiety Korwek i Grażyny Ziarno z akompaniamentem Sławomira Bączka ze scholi parafialnej. Na zakończenie wystąpił Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu pod kierunkiem Anny Czarneckiej. Występy były dobrą okazją do promocji dziedzictwa kulturowego Województwa Podlaskiego.

Życzenia świąteczne wszystkim mieszkańcom gminy złożył Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, a także Maria Dziekońska - Wicestarosta Łomżyński.

Burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka przekazując mieszkańcom miasta i gminy życzenia, wyraził nadzieję, że to wielkie wsparcie wicemarszałka oraz Urzędu Marszałkowskiego objawi się mocno w 2021 roku, kiedy mogłoby dojść do przejęcia "pod skrzydła" samorządu województwa Skansenu Kurpiowskiego.

- Będzie to oznaczało zupełnie inne możliwości finansowe i możliwości działania, a w efekcie znakomitą szansę dla rozwoju naszego miasteczka - dodał burmistrz. 

Na zakończenie wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Dzień Świąteczny w Nowogrodzie zakończyła wieczerza wigilijna przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Nowogród.