W piątek 7 lutego 2020 r. w ramach obchodów 80. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego w siedzibie oddziału IPN w Białymstoku odbyła się prezentacja materiałów edukacyjnych „Przeżyć Sybir”.

Spotkanie poprowadziła naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Urszula Gierasimiuk. Słowami z Hymnu Sybiraków przywitał gości wydarzenia dyrektor oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela: Bo od września, od siedemnastego, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas, przez lód, spod bieguna północnego, przez Łubiankę, przez Katyński Las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże... W swoim przemówieniu dyrektor zaznaczył, że naszym obowiązkiem jest pamiętanie o sybirackich losach, dlatego też wszelkie inicjatywy, zmierzające do ich upamiętnienia, jak np. propozycja Magdaleny Wasik i Karola Babiela, polegająca na przygotowaniu filmu na kanwie wspomnień Sybiraków, pomocnych w edukacji szkolnej, nie mogła pozostać ze strony Instytutu bez echa. Oddział IPN w Białymstoku podjął współpracę przy powstałym materiale, został producentem filmu „Przeżyć Sybir”, z nadzieją, że przyczyni się on do uwrażliwienia młodego pokolenia na zesłańcze doświadczenia, na tragiczny los Polaków na nieludzkiej ziemi.

Podczas spotkania walory edukacyjne prezentowanego filmu przedstawiła Magdalena Dzienis-Todorczuk – pracownik OBEN IPN, współautorka materiałów metodycznych. Część artystyczną przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół w Nowogrodzie pod kierunkiem Anny Czarneckiej, wykonując patriotyczne pieśni i recytując wiersze. Do siedziby Instytutu na tę wzruszającą uroczystość przybyli m.in.: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, burmistrz Jedwabnego Adam Niebrzydowski, burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka, Walenty Jabłoński – przedstawiciel Związku Sybiraków z Białegostoku, Sybiracy z Łomży z prezes Danutą Pieńkowską-Wolfart, proboszcz Parafii pw. św. Ducha ks. Stanisława Kozłowski, Izabela Stefanowicz z NBP, dr Tadeusz Mosiek z Podlaskiego Kuratorium Oświaty, opozycjoniści z „Solidarności”, przedstawiciele służb mundurowych i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku.

 

Tekst: IPN Oddział w Białymstoku

 

Relacja w "Obiektywie" TVP3 Białystok

 

Występ Chóru z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie podczas prezentacji materiałów edukacyjnych "Przeżyć Sybir"