Po okresie intensywnych przygotowań w marcu 2020 roku rusza giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi Platforma Żywnościowa.

Uruchomienie przez profesjonalny podmiot rynku kapitałowego, jakim jest grupa Giełda Papierów Wartościowych S.A., elektronicznej platformy sprzedażowej umożliwi koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych, jednorodnych partii oraz ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego, a co za tym idzie także ograniczenie ryzyka cenowego.

W pierwszej fazie działania Platformy, tj. w okresie od marca do sierpnia 2020 r. przeprowadzony zostanie pilotaż projektu. W tym czasie do obrotu zostanie wprowadzona pszenica w trzech klasach jakościowych (A, B, C) określonych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. na podstawie konsultacji z rynkiem, a uczestnicy będą mogli zawierać rzeczywiste transakcje kupna-sprzedaży z wykorzystaniem systemu magazynów autoryzowanych i domów maklerskich.

Uruchomiona została strona internetowa poświęcona projektowi pod adresem: www.platformazywnosciowa.com.pl na której zamieszczony jest szereg przydatnych informacji, w tym harmonogram szkoleń stacjonarnych i moduł szkoleń elektronicznych (e-lerning). Ponadto opracowano materiały i broszury informacyjne, które w przystępny sposób przedstawiają zasady funkcjonowania giełdy oraz korzyści i perspektywy rozwoju tej formy obrotu produktami rolno-spożywczymi.

 

<<Ulotka informacyjna>>