Burmistrz Nowogrodu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

<<Ogłoszenie o przetargu>>

<<Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego>>