Szanowni Rodzice!

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2020 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w Przedszkolu Samorządowym w ZSS w Nowogrodzie, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach, które zostały określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).

 

ZASADY OGÓLNE

  1. Rekrutacja do przedszkola skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie Gminy Nowogród. Rodzice dzieci spoza Gminy będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka, gdy po zakończeniu rekrutacji w przedszkolu pozostaną wolne miejsca.
  2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica pobrany i złożony w kancelarii ZSS w Nowogrodzie w terminie od 02 marca do 27 marca 2020.
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku po zakończeniu procedury rekrutacyjnej (koniec sierpnia), gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
  4. Dzieci 6 letnie, urodzone w 2014 r. mają obowiązkowo odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
  5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy 29 kwietnia 2020 r.
  6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w ZSS w Nowogrodzie znajdują się w załączniku nr 1 do Zarządzenia  Nr 5/20 Burmistrza Nowogrodu z dnia 31 stycznia 2020 r.

 

 

<<Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/20 Burmistrza Nowogrodu>>