na nadzór inwestorski branży sanitarnej w zakresie: Zadania 3 - realizacja przebudowy sieci wodociągowej Mątwica–Szablak.

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie 18/1/17 Burmistrza Nowogrodu z dnia 14.03.2017 r.) zaproszono Wykonawców do składania ofert na nadzór inwestorski branży sanitarnej w zakresie: Zadania 3 - realizacja przebudowy sieci wodociągowej Mątwica–Szablak w ramach projektu pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach.”

 

W terminie składania ofert do dnia 14.02.2020 r. godz. 10.00 wpłynęło 5 ofert, które wykazane są w poniższej tabeli:

Wykonawca

Cena b-t zł

UWAGI

Kaizen Marcin Wiczołek, ul. 3 Maja 7/3, 19-300 Ełk

9963,00

pocztą

Usługi Projektowo-Inwestycyjne mgr inż. Mariusz Myśliński ul. Ks. Janusza I 22/25 18-404 Łomża

4510,00

osob.

Obsługa i Nadzorowanie Inwestycji Budowlanych Krzysztof Ostrowski

3690,00

osob.

Usługi Projektowo-Inwestycyjne Krzysztof Szeligowski 18-400 Łomża, ul. Kazańska 12/27

2200,00

osob.

PHU HYDROBUD Stanisław Kuźmiński ul. Główna 37/1 18-214 Klukowo

5675,00

e-mail

 

Wybrano ofertę Wykonawcy - Usługi Projektowo-Inwestycyjne Krzysztof Szeligowski, 18-400 Łomża, ul. Kazańska 12/27.

 

Nowogród 2020-02-14 

Burmistrz Nowogrodu

Grzegorz Andrzej Palka