Zarząd Województwa przyznał we wtorek (18.02) dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na poprawę oferty edukacyjnej oraz zwiększenie atrakcyjności nauczania w gminie Nowogród.

Gmina Nowogród zrealizuje projekt, mający na celu podniesienie kompetencji 100 uczniów i 36 nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. W placówce zostanie wdrożony nowoczesny program nauczania. Uczniowie, mający trudności w nauce, skorzystają z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, z kolei ci uzdolnieni mogą liczyć na zajęcia rozwijające ich zdolności. Zaplanowano również wyjazdy edukacyjne, a szkoła zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny.

Koszt tego projektu wynosi 338 tys. zł, dofinansowanie –  320 tys. zł. Wpłynął on na nabór ogłoszony w ramach Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

Źródło: www.wrotapodlasia.pl