Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie informuję, że w  związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w soboty: 14 marca i 21 marca 2020 r. targowisko w Nowogrodzie będzie zamknięte.

 

<<Zarządzenie 13/2020 Burmistrza Nowogrodu>>