w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

<<Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Nowogrodu>>