W związku z występowaniem enzootycznej białaczki bydła na terytorium Polski, proszę podjąć działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się tej choroby w sadzie bydła:

  • zakup i wprowadzenie do stad bydła tylko ze stad uznanych za urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła;
  • oddzielanie cieląt od krów w ciągu 24 godzin od urodzenia, ale po przyjęciu siary;
  • do karmienia cieląt używać wyłącznie mleka krów ujemnych w kierunku enzootycznej białaczki bydła lub zamiennika mleka;
  • ograniczenie populacji owadów krwiopijnych (much, muszek, komarów) w gospodarstwie poprzez stosowanie odpowiednich środków owadobójczych, przestrzeganie higieny w pomieszczeniach inwentarskich (m.in. systematyczne i dokładne usuwanie ściółki, czyszczenie poideł i karmideł) oraz stosowanie lepów, muchołapek lub lamp owadobójczych.

 

Informacja dla Hodowców bydła o podejmowanych środkach ma na celu lepsze zabezpieczenie i kontrolę zdrowotną stada.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Łomży