Od dnia 25 marca 2020 roku rozpoczynamy nauczanie zdalne w ZSS w Nowogrodzie drogą e-mail.

Nauczyciele i uczniowie pracują, uczą się codziennie od godziny 9.00 przed komputerem realizując podstawę programową (tematy lekcji)  zgodnie z planem lekcji każdej klasy.

Drogą e-mail będą wysyłane uczniom karty pracy i materiały potrzebne do nauki.

Prosimy rodziców i uczniów o kontakt z wychowawcami  celem uaktualnienia e-mail.

Z nauczycielami można konsultować się codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-12.00.

 

Bogumiła Rybicka

Dyrektor ZSS w Nowogrodzie