Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie uprzejmie informuje, że od 8 kwietnia 2020 r., będą wypłacane:

- świadczenia z pomocy społecznej
- świadczenia wychowawcze (500+)
- świadczenia rodzinne
Wypłaty dokonywane będą w kasie Banku Spółdzielczego w Nowogrodzie oraz na wskazane we wniosku rachunki bankowe.

Natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane będą od 15 kwietnia 2020 r.