Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

 

<<Przetarg I pisemny nieograniczony>>

<<Oświadczenie>>

<<Umowa dzierżawy>>