w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miejski w Nowogrodzie, Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie oraz Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Nowogrodzie

<<Zarządzenie nr 22/20 Burmistrza Nowogrodu>>