Mieszkańcy Gminy Nowogród zainteresowani dofinansowaniem zadań usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (eternitu) w roku 2018 proszeni są o złożenie w terminie do 5 marca 2018 r. ankiety dotyczącej wyrobów azbestowych.

Na podstawie ankiet złożonych przez zainteresowane osoby Gmina Nowogród wystąpi o uzyskanie dofinansowania na realizację zadań usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego.

Dokumenty niezbędne do wypełnienia (ankieta wraz z załącznikami) dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie oraz na stronie BIP tut. urzędu (zakładka Poradnik interesanta – druki, formularze – ankieta azbest)

Osoba prowadząca sprawę – Marta Grądzka, pokój nr 9, Urząd Miejski w Nowogrodzie, tel. 86 217 55 28 wew. 21.

 

INFORMACJE I ZAŁĄCZNIKI