zagrożenie: 

Zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie terenu oraz akty wandalizmu w rejonie budynku przy ul Łomżyńskiej 13 oraz od strony ul. Strażackiej w Nowogrodzie. Gromadzi się tam młodzież.

źródło informacji o zagrożeniu: Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu: sierpień 2018 - luty 2019

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane podczas obchodu, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, przeprowadzenie spotkań informacyjnych z młodzieżą oraz mieszkańcami Nowogrodu i gminy Nowogród, wspólne obchody z pedagogiem Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, prowadzenie obserwacji, wystąpienie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie o doświetlenie budynku