Wspólne działania ukierunkowane na zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz szkodnictwu w lasach przeprowadzili policjanci i leśnicy z Nowogrodu. Dzikie wysypiska śmieci, kłusownictwo – to najczęstsze kategorie zagrożeń nanoszone na Krajową Mapę Zagrożeń w obszarze kompleksów leśnych. Takie wspólne akcje będą kontynuowane.

Policjanci z Posterunku Policji w Nowogrodzie oraz funkcjonariusze Straży Leśnej z Nadleśnictwa Nowogród uczestniczyli we wspólnych działaniach prewencyjnych na terenach leśnych. Podczas patrolowania wyznaczonych obszarów, mundurowi nie ujawnili założonych wnyków ani innych urządzeń służących bezprawnemu pozyskaniu zwierzyny leśnej. Sprawdzano także czy nie dochodzi do nielegalnej wycinki drzew i kradzieży drewna, a także tworzenia dzikich wysypisk śmieci.

Informacje na temat szkodnictwa w lasach przekazywane są także przez mieszkańców korzystających z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najczęściej zaznaczane są lokalizacje dzikich wysypisk śmieci, a także miejsca, gdzie zdaniem zgłaszających dochodzi do kłusownictwa czy też nielegalnej wycinki drzew. Wszystkie tego typu zgłoszenia na KMZB są na bieżąco weryfikowane.

Tylko w ubiegłym roku na terenie całego powiatu łomżyńskiego na KMZB naniesiono 70 zgłoszeń dotyczących dzikich wysypisk śmieci. 38 zostało potwierdzonych, a dzięki podjętym działaniom dzielnicowych z zarządcami terenów - 10 z nich udało się wyeliminować.

 

Źródło: KMP Łomża/www.lomza.policja.gov.pl