Pamiętają o bohaterach i dbają o ich groby

Kształtowanie postaw patriotycznych to jedno z głównych zadań szkoły. Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie wspólnie z opiekunami Samorządu uczniowskiego sprzątali groby żołnierzy na cmentarzu w Nowogrodzie.

groby 1

groby 2

groby 3

groby 4

 

Źródło: ZSS w Nowogrodzie