W poniedziałek 18 czerwca w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie odbyła się II edycja Festynu Profilaktycznego pod hasłem: „Bezpieczeństwo – tak, uzależnienia – nie”.

W festynie udział wzięli  przedstawiciele : Komendy Miejskiej Policji w Łomży,  Posterunku  Policji z Nowogrodzie,  Państwowej Straży Pożarnej  z Łomży i OSP  z Nowogrodu, Urzędu  Miejskiego w Nowogrodzie , Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w Łomży, Nadleśnictwa Nowogród, Firmy SEBEX, Banku Spółdzielczego w Nowogrodzie i Rady Rodziców.

W czasie festynu odbyło się podsumowanie działań profilaktyczno-wychowawczych realizowanych w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wraz z wychowawcami zaprezentowali wiersze, piosenki, okrzyki związane z bezpieczeństwem oraz zdrowym stylem życia. Natomiast uczniowie klas IV-VII SP i uczniowie Gimnazjum pod opieką swoich wychowawców opracowali i przedstawili zadania dotyczące profilaktyki uzależnień, zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa. Nasi uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem, wiedzą i kreatywnością.

Atrakcją festynu było Kolorowe Miasteczko i warsztaty pt. „Wyloguj się” o tematyce uzależnień, przygotowane przez Zieloną Szkołę z Białegostoku, a także stoiska zaproszonych gości. Uczniowie  mieli  również  możliwość degustacji koktajli mleczno-owocowych przygotowanych przez  firmę SEBEX.

Festyn przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Dziękujemy zaproszonym gościom za udział i zaangażowanie w przebieg imprezy. 

Tegoroczny festyn przygotowały: wicedyrektor ZSS – p. Bożena Łomotowska, wychowawca świetlicy szkolnej – p. Anna Gontarska, pedagog szkolny – p. Agnieszka Wierzbowska. 

 

tekst: Agnieszka Wierzbowska