W 2018 roku Podlaski Kurator Oświaty ogłosił wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

Gmina Nowogród pozyskała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie w kwocie 14.000,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł 3.500,00 zł.

Zakupiono nowy sprzęt multimedialny w postaci: tablicy interaktywnej z projektorem, interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 65 cali i zestaw nagłaśniający (kolumna mobilna).

Wraz z otrzymaniem nowego sprzętu dydaktycznego przez szkoły zadbano również o zapewnienie technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych.