Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Informacja o naborze uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie  informuje, że w dniu 30 stycznia 2023 r.  zostało przekazane do Wojewody Podlaskiego zestawienie i sprawozdanie z realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Gmina Nowogród po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania w 2022 r. wynosi:  72 510,00 zł
Kwota dofinansowania programu w 2022r. wynosi: 72 510,00 zł