w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Załącznik

- Zarządzenie nr 65/2022 Burmistrza Nowogrodu