Burmistrza Nowogrodu z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do zmiany w trybie bezprzetargowym

 

Załącznik