Burmistrz Nowogrodu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród.

>>Ogłoszenie o przetargu<<