7 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41. odbędą się obrady V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2019.

3. Sprawy różne