Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Łomży informuje, iż zbliża się termin naboru wniosków o przyznanie płatności. Wnioski o dopłaty za rok 2019 muszą zostać złożone przez internet.

IMGW w Białymstoku wydał ostrzeżenie 1 stopnia - silny wiatr

dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Nowogród

na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w Gminie Nowogród"

Konsorcjum firm informuje, iż przystępuje do kontynuacji robót przy budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 po przerwie zimowej.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do oddania w dzierżawę.

Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 11 marca 2019 r. w godz. 09:00 - 17:00 przy Domu Kultury, ul. Łomżyńska 13, w Nowogrodzie.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie zaprasza w dniu 7 marca 2019 r. w godz. 9:00 - 10:00 do udziału w warsztatach – działaniach towarzyszących w Ośrodku Wsparcia w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica. Następnie po zajęciach będą wydawane artykuły  żywnościowe z magazynu znajdującego się w Kownatach osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania
granic niektórych państw.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomża