Wspólne działania ukierunkowane na zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz szkodnictwu w lasach przeprowadzili policjanci i leśnicy z Nowogrodu. Dzikie wysypiska śmieci, kłusownictwo – to najczęstsze kategorie zagrożeń nanoszone na Krajową Mapę Zagrożeń w obszarze kompleksów leśnych. Takie wspólne akcje będą kontynuowane.

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Nowogrodzie przestrzegają mieszkańców przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze metodą na tzw. „policjanta, prokuratora, pracownika banku, rejonu energetycznego". Sprawcy tego typu oszustw są często zatrzymywani dzięki pomocy osób, które mają świadomość tego, że mogą zostać oszukane. Niestety wciąż jesteśmy informowani o kolejnych pokrzywdzonych. Kiedy starsza osoba odbiera telefon od rzekomego „policjanta” z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszustów działających metodą na tzw. "wnuczka", często przekazuje przestępcom oszczędności całego życia.

Bezpieczne wakacje w mieście, na wsi i nad wodą - to temat imprezy profilaktycznej, która odbędzie się 8 lipca w niedzielę.

W piątek 9 marca na styku miejscowości Jankowo-Skarbowo oraz Jankowo-Młodzianowo w Gminie Nowogród odbyły się kolejne ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych. W manewrach wzięły udział OSP Śniadowo, OSP Szczepankowo, OSP Mątwica, OSP Jankowo oraz OSP Nowogród.