w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miejski w Nowogrodzie, Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie oraz Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Nowogrodzie

Gmina Nowogród w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 60 000  zł na zakup sprzętu dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Wynika to zarówno z ogólnych wymagań higienicznych przy produkcji żywności, jak również z aktualnego zagrożenia Covid-19. Dlatego też konieczne jest unikanie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel).

Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podejmujemy ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego!

Targowisko w Nowogrodzie będzie działać tylko na terenie ogrodzonym. Pierwszeństwo handlu będą miały osoby sprzedające produkty rolno-spożywcze, sadzonki kwiatów i krzewów, ale będziemy starali się znaleźć miejsce dla osób handlujących dotychczas na „utwardzonej części” odzieżą i sprzętami gospodarstwa domowego.

Radni Rady Miejskiej w Nowogrodzie postanowili pomóc seniorom zamieszkującym naszą gminę w wyposażeniu ich w maseczki zabezpieczające. Do inicjatywy dołączyły się panie z personelu obsługi Zespołu Szkół Samorządowych. Maseczki są już wykonywane. Pierwsze trafiły do mieszkańców przed świętami. Radni i sołtysi systematycznie będą je dostarczać seniorom z terenu Gminy Nowogród.

W piątek 10 kwietnia w związku z rocznicą katastrofy smoleńskiej o godz. 8.41 zostaną włączone syreny alarmowe na czas 1 minuty – sygnał ciągły.

Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród