Na 10 dni przed świętami Bożego Narodzenia bardzo praktyczne prezenty pod choinkę otrzymali strażacy z 4-ech OSP w Gminie Nowogród: ubrania specjalne i sprzęt po 25 tysięcy zł. Natomiast około 400 uczennic i uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie w prezencie dostało kolorową i nowoczesną ekopracownię za 85 tysięcy zł ze stolikami dla 26 osób, z 5-oma biurkami z mikroskopami i wieloma pomocami edukacyjnymi do nauki na temat odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy grupy przedszkolne oraz klasy ZSS w Nowogrodzie do udziału w konkursie, którego celem jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem odpadów i właściwej ich segregacji, odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych, a także zaangażowanie dzieci i młodzieży w zdobywanie wiedzy o ochronie środowiska i właściwej gospodarce odpadami komunalnymi.

17 grudnia 2023 r. (niedziela), godz. 13:15 - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 13

Kolejny raz mieszkańcy Nowogrodu musieli opuścić domy, a to wszystko w związku ze znalezionymi pociskami rakietowymi. Niebezpieczne niewybuchy do czasu przyjazdu saperów zabezpieczali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Akcja informacyjna o ewakuacji w mediach i na stronie urzędu pojawiła się już wczoraj, dzięki temu saperzy o godz. 10:00, czyli zgodnie z planem mogli przystąpić do działań.

Burmistrza Nowogrodu z dnia 6 grudnia 2023 roku

Burmistrza Nowogrodu z dnia 6 grudnia 2023 roku

W Nowogrodzie podczas prac ziemnych przy kolejnej inwestycji - budowie drogi, zostały znalezione dwa pociski rakietowe. W związku z tym mieszkańcy proszeni są o opuszczenie swoich domów poza obszar rażenia w czwartek 7 grudnia do godz. 10:00 na czas prowadzenia działań przez Patrol Saperski. Sprawna ewakuacja mieszkańców pozwoli na szybki powrót do miejsca zamieszkania po zakończonej akcji.

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 20 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 23 listopada 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Urząd Miejski w Nowogrodzie zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 w Gminie Nowogród