Burmistrz Nowogrodu ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

Prawie każda gmina i powiat w Polsce przyjmują od miesięcy ogromne ilości uchodźców. Wiele z tych osób potrzebuje pracy. Wśród nich są też pracownicy uczelni ukraińskich. Szacuje się, że około 30% z nich musiało opuścić Ukrainę, a pozostali zostali bez pracy lub ich zarobki spadły do minimum. Załączona baza danych ma im pomóc w znalezieniu zajęcia. Jest również adresowana do studentów z Ukrainy, by ułatwić im znalezienie miejsca na kontynuowanie studiów.

Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który zawiera ewidencje instytucji samorządowych oraz spis instytucji rządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2022 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.  

W piątek 29 lipca 2022 r. o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca znajduje się na terenie powiatu koleńskiego oraz częściowo na terenie powiatu łomżyńskiego – gmina Nowogród. Historia tego regionu jest bardzo długa, ponieważ sięga przeważnie okresu wczesnego średniowiecza. Rejon ten tworzy część historycznej Krainy Mazowsza. Wsie i miasta na terenie obecnego powiatu koleńskiego oraz części powiatu łomżyskiego powstawały lub rozkwitały za czasów panowania Janusza I Starszego. Za jego czasów powstawały grody, wsie i miasta. W skład tego regionu wchodzi gmina miejska Kolno; gmina miejsko-wiejska Stawiski i Nowogród; gminy wiejskie: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Turośl; miasta: Kolno, Stawiski i Nowogród.

Zobaczyć 500 kajaków na jednej z ostatnich nieuregulowanych rzek w Polsce? Brzmi jak marzenie ściętej głowy, a jednak to wyzwanie jest jak najbardziej możliwe. Już niespełna trzy tygodnie dzielą nas od kolejnej odsłony imprezy 500 kajaków. 6-7 sierpnia 2022 to data tegorocznej edycji. Ten oto największy spływ kajakowy na rzece Bug w województwie podlaskim to rekreacyjno-sportowe wydarzenie skierowane do amatorów jak i zawodowych kajakarzy, a już na pewno miłośników dobrej zabawy.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie 2 stopnia - upał

W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R).

Konkurs Lodołamacze powstał, aby promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Skierowany jest do pracodawców, instytucji oraz osób, które angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.