Szanowni Rodzice!

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2018 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w Przedszkolu Samorządowym

w ZSS w Nowogrodzie warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określne w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

ZASADY OGÓLNE

  1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica pobrany i złożony w kancelarii ZSS w Nowogrodzie

w terminie od 1 marca do 31 marca.

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  2. Dzieci 6 letnie, urodzone w 2012r. mają obowiązkowo odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu bądź oddziale przedszkolnym („0”)
  3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy do 29 kwietnia 2018r.
  4. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w ZSS w Nowogrodzie znajdują się w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nowogrodu z dnia 14 lutego 2018r.

Pamiętają o bohaterach i dbają o ich groby

Pasowanie na ucznia to ważna uroczystość w szkolnym kalendarzu imprez. Tradycyjnie, jak co roku w październiku uczniowie klas pierwszych z edukacji wczesnoszkolnej prezentują swoje umiejętności i składają przysięgę. W tym roku szkolnym 2017/18 uroczystość ,,Pasowania na ucznia” odbyła się dnia 27 października na hali sportowej.