Przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu. Środki finansowe w formie dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

W 2018 roku Podlaski Kurator Oświaty ogłosił wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

W Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie od kwietnia trwa konkurs "Klasa roku". Uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli już w prezentacjach "Najsłynniejsze miasta Polski" oraz "Orzeł biały - symbol narodowy".

Trzydzieścioro dzieci, uczniów pierwszej klasy wzięło udział w ślubowaniu pierwszoklasistów. Uroczystość odbyła się na hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. W święcie najmłodszych uczniów uczestniczył burmistrz Nowogrodu, dyrekcja szkoły, uczniowie starszych klas, a także rodzice.