Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 września 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł.

W niedzielę 17 września 2023 r. o godz. 12.00, w gminach powiatu łomżyńskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty w celu upamiętnienia 84. Rocznicy agresji sowieckiej. 

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem

W niedzielę 17 września br., na terenie Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych Bemowo Piskie, zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie. Po raz pierwszy, publiczność będzie mogła obejrzeć najnowszy wojskowy sprzęt podczas walki. Zapraszamy wszystkich na pokaz dynamiczny - Jesienny Ogień 23!

W dniach 16 – 17 września 2023 roku w Drohiczynie nad Bugiem odbędzie się „I Festiwal – Podlaskie z klocków”. Odbędzie się on w Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 51 w Drohiczynie. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy którzy lubią zabawę klockami – nie zależnie od wieku!  

Przypominamy o zbliżających się terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz sprzętu RTV i AGD

Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych. Prowadzone w małych, 10-15 osobowych grupach są dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, realizowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

Dzięki dotacji Województwa Podlaskiego, otrzymanej na podstawie umowy nr DIT-I.3031.105.2023  z dnia 2 czerwca 2023 r. na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2023 r. Gmina Nowogród zakupiła do jednostki OSP Mątwica quada ratowniczego C-Force CFMOTO 850 o wartości 58 380 zł.

zamieszkałych na terenie Gminy Nowogród lub uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Nowogród. Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych, szkół średnich do ukończenia 20 lat

Województwo Podlaskie jest Liderem projektu pn. „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, który jest finansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.