Radni wybrani w Wyborach Samorządowych 2018 odebrali od przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowogrodzie oficjalne zaświadczenia o wyborze.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomża

Gmina Nowogród informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogród” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - silny wiatr.

Znane są oficjalne wyniki wyborów samorządowych w gminie Nowogród. Na pięcioletnią kadencje wybrany został Grzegorz Andrzej Palka, który otrzymał 1 398 głosów (76,44%).

Granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Instytut Książki prowadzi badanie czytelników książek. Każdego mieszkańca gminy, który lubi czytać książki, zachęcamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Instytut Książki.

Gmina Nowogród zawarła porozumienie z Powiatem Łomżyńskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.

Szanowni mieszkańcy Gminy Nowogród mamy kolejną szansę na poprawę dróg śródpolnych i dojazdowych do pól. Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu: Scalanie gruntów

Dzisiaj przed południem w Nowogrodzie odbyło się spotkanie na którym Adam Wojciech Sekściński, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wręczył jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie-Skarbowie porozumienie o dofinansowaniu.