PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża informuje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”

- 5 lat czekaliśmy, żeby popłynąć Narwią i Pisą na Mazury. I mamy nadzieję, że się uda dopłynąć - mówi pan Zbigniew Selerowicz, kapitan i właściciel statku "Gloria Mechanica".

Regulamin udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań istotnych dla gmin pn. „Konkurs profrekwencyjny w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla gmin z województwa podlaskiego”.

W niedzielę 5 lipca Burmistrz Nowogrodu, Przewodniczący Rady Miejskiej i Radni Rady Miejskiej w Nowogrodzie odebrali symboliczną promesę dla Gminy Nowogród na 1 363 702 zł z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych przekazaną przez Pana Adama Andruszkiewicza - Wiceministra cyfryzacji.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz trzeci organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny „Polska smakuje”.

Pożyczki dla podlaskich przedsiębiorców na inwestycje termomodernizacyjne! 
Prowizja 0%, oprocentowanie 0%

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt unijny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020 r.

Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Nowogrodu w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.