Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych:
Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1), Propozycji zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7).

Podczas przebudowy ulic w Nowogrodzie znaleziono niewybuch. W związku z niebezpiecznym wykopaliskiem we wtorek 11 maja 2021 r. mieszkańcy ulic: Podmiejska, Miła, Pogodna, Spokojna, Radosna, Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Porucznika Jarzyny, 11 Listopada (od ul. Łomżyńskiej w stronę Szablaku), Piękna , Zdrojowa (od 11 Listopada do ul. Koziej)  oraz Łomżyńska (od ul. Stacha Konwy do 11 Listopada) proszeni są o opuszczenie swoich domów do godz. 9.20 na czas prowadzenia działań przez Patrol Saperski. Sprawna ewakuacja mieszkańców pozwoli na szybki powrót do miejsca zamieszkania po zakończonej akcji.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)  2021/605 z 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

„BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ ZINFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJEWÓDZTW MAZOWIECKIEGO I PODLASKIEGO tj. GAZOCIĄG POLSKA-LITWA ODCINEK POŁUDNIOWY,

Odcinek realizacyjny 2 : od granicy woj. mazowieckiego ok. km 72,5 do ok. km 157,2 w gminie Mały Płock miejscowość Rudka Skroda o długości ok. 84,7 km.”

w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Nowogrodu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI  przypomina o przestrzeganiu zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r., w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r., poz. 722), rozporządzenia nr 2/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  na terenie województwa podlaskiego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym województwa podlaskiego pod poz. 1707, które w § 1. zakazuje czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.

Z radością ogłaszamy XX EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie informuje, że w związku z przypadającym w dniu 01 maja 2021 r. (sobota) świętem, targowisko w Nowogrodzie będzie zamknięte.