Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży informuje, że 40 letni Tomasz – strażak z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Łomży uległ poważnemu wypadkowi.

Zapraszamy w sobotę 28 lipca na "Festyn Niepodległości w Sławcu"

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża informuje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia.

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża informuje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Od piątku 6 lipca komisja ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą pracuje na trenie gminy Nowogród. Poniżej przedstawiamy harmonogram prac w poszczególnych miejscowościach.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" zaprasza do wypełnienia ankiety skierowanej do beneficjentów, Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" oraz mieszkańców gminy Nowogród.

Szanowni Mieszkańcy 

Gmina Nowogród przygotowuje się do złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach którego będą organizowane  bezpłatne szkolenia mające na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone w okresie listopad 2018r do lutego 2019r. 

Choć pogoda deszczowa, to w Nowogrodzie od rana unosi się zapach smakowitych potraw.

Przez tydzień, od 25 do 29 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie odbywały się zajęcia dla 47 dzieci w wieku szkolnym.