W nocy 10/11.01 (czwartek/piątek) temperatura minimalna od -18°C do -15°C, lokalnie możliwe spadki do -21°C. Temperatura maksymalna w dzień 10.01 (czwartek) od -11°C do -8°C, po godzinie 17-stej obniżająca się do -15°C. Wiatr od 3 km/h do 8 km/h. 

Ubiegły 2018 rok na Świetlicy w Mątwicy upłynął pod znakiem zabawy i uśmiechu. Przez cały rok dzieciom uczestniczącym w całorocznych zajęciach świetlicowych towarzyszyło mnóstwo radości podczas wspólnie spędzanego wolnego czasu.

Towarzystwo Nasze Szwederowo organizuje i dofinansowuje zimowisko dla 100 dzieci gminnych z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich” - Tleniu, w terminie 21 stycznia-30 stycznia 2019 r.

7 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41. odbędą się obrady V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Dawniej w okresie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem mieszkańcy kurpiowskich wsi spotykali się na tzw. świętych wieczorach. Święte wieczory zastąpiły dziś spotkania w remizach wiejskich. Mieszkańcy wspólnie gotują, świętują, dbają też o to, żeby tradycje ludowe nie zaginęły.

Urząd Miejski w Nowogrodzie zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 w Gminie Nowogród.

Gmina Nowogród otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie zostało realizowane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Łączna wartość przekazanego sprzętu to 27 198 zł. przy 1% udziału środków własnych gminy.

28 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41. odbędą się obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie