IMGW w Białymstoku wydał ostrzeżenie I stopnia - oblodzenie

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego W Świnoujściu (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.01.2019r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika P. Macieja Grzywna, wydano decyzję znak: AB-IV.747.2.1.2019.NK z dnia 14.02.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dot. budowy międzysystemowego gazociągu, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do jego Obsługi, tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna- granica RP-LT (POlska-Litwa); w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego , odcinek nr 4, powiaty wysokomazowiecki;
zambrowski; łomżyński i kolneński

 

Obwieszczenie

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w okresie luty-kwiecień 2019 r. organizuje cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących zagadnień związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii pod hasłem „OZE-szansa na innowacyjne rolnictwo”.

Szanowni Rodzice!

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2019 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w Przedszkolu Samorządowym w ZSS w Nowogrodzie, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Nowogród zaopatrującego miejscowości: Nowogród, Kupnina, Serwatki, Morgowniki, Ptaki, Baliki stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

"Ja w internecie" to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomża

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.

Od dzisiaj zeznanie roczne PIT automatycznie przygotowane i udostępnione będzie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl

 

Przez tydzień ekipa filmowa realizowała zdjęcia na terenie Nowogrodu do serialu inspirowanego młodością Józefa Piłsudskiego. Powstawały tu sceny z jego zesłania na Syberię, gdzie młody Piłsudski spędził pięć lat.