Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża informuje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej

DRODZY ROLNICY!!!

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Łomży informuje, iż zbliża się termin naboru wniosków o przyznanie płatności. Wnioski o dopłaty za rok 2020.

4 marca 2020 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

w ramach zadań publicznych Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży rolników z województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego.

170 wykonawców z 14 zespołów zaprezentowało się podczas Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego. W sobotnim (22.02) wydarzeniu w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży wziął udział wicemarszałek Marek Olbryś. Pierwsze miejsce w kategorii dziecięco-młodzieżowej zdobył Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu "Z gwiazdą".

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łomży zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „O produktach na poważnie” w ramach terenowych spotkań z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego.