Przez Gminę Nowogród planowany jest przebieg gazociągu łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy.

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina !

OBJAWY ASF ?

  • gorączka 40 - 42°C i powyżej,
  • wybroczyny i przekrwienie skóry,
  • krwawa biegunka,
  • osłabiony apetyt,
  • nagłe upadki świń w stadzie.

 W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności

Obwieszczenie wojewody podlaskiego o kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Konsorcjum firm PBK sp. z o.o., Unibep S.A. oraz BIK-Projekt sp. z o.o. informuje, że przystępuje do realizacji zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża wraz z obejściem m. Stare Kupiski”.

psy

17 stycznia w Mątwicy odbyło się oficjalne przekazanie terenu budowy inwestycji pn.” Budowa i rozbudowa odcinka drogi 645 Nowogród - Łomża wraz z obwodnicą Starych Kupisk”.

Remont Nowogrodzkiej w Łomży i drogi wojewódzkiej nr 645 Nowogród-Łomża 

Zapraszamy do aplikowania o środki z KSOW.