W dniach od 20 do 24 stycznia już po raz kolejny Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie zorganizował ferie zimowe dla dzieci. W ramach których odbyły się wyjazdy m.in.: do kina, muzeum, teatru lalek i na basen.

W dniu 30 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach” mająca na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowogród poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków.

Odpady zmieszane i segregowane odbierane są tego samego dnia przez różne pojazdy. Prosimy o wystawianie pojemników i worków przed posesję  dniu odbioru odpadów do godz. 7:00 rano w miejscu łatwo dostępnym dla pojazdu odbierającego.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do sprzedaży

22 stycznia 2020 r. o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Urząd Miejski w Nowogrodzie informuje, że odbiór odpadów komunalnych odbędzie się w dniach 28-30 stycznia 2020 r.

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji święta składamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, nieustającej radości oraz miłości i samych pogodnych dni.

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Dlatego w piątek 17 stycznia 2020 r. dzieci z Przedszkola w Nowogrodzie, gościły swoje Babcie oraz Dziadków na spotkaniach z tej okazji.

Po sukcesie działań "Folkowej Edukacji" - warsztatów, EtnoLekcji i koncertu, które zgromadziły niesamowitą ilość osób Projekt Artystyczny Meandry planuje powtórzyć zeszłoroczne działania i jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła.