Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy!

W środę 23 sierpnia 2023 r. o godz. 08:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Biebrzański Park Narodowy w dniu 9 września 2023 r. organizuje Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”. Zawody odbędą się przy wieży widokowej OTOP, w okolicach miejscowości Zajki (gmina Trzcianne, województwo podlaskie).

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 2 stopnia - upał

Rolnicy, którzy posiadają małe gospodarstwa o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok, mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Inscenizacja walk Niemców z Polakami o Nowogród we wrześniu 1939 r. zachęciła w poniedziałek setki ludzi do przybycia na skarpę w pobliżu schronu bojowego nad Narwią. Zorganizowana przez Gminę Nowogród rekonstrukcja z udziałem około 20-tki walczących wywołała spontaniczne, żywe emocje. Przez sześć godzin od południa aż do wieczora w miasteczku odbywał się piknik wojskowy ph. „Silna Biało-Czerwona”, organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Pokazy sprzętu bojowego, umiejętności żołnierzy i występy sprawiły, że w upalny dzień przewinęło się 3 tys. osób. Gospodarzami byli: dowódca Garnizonu Łomża płk Paweł Gałązka oraz burmistrz Grzegorz Palka.

Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

Już w najbliższą niedzielę 20 sierpnia święto kultury, zabawy i obrzędu kurpiowskiego. W tym roku w nieco zmienionej formie. Z powodu realizacji w Muzeum zdjęć do serialu fabularnego Dewajtis ze względów technicznych nie rozkładamy w Skansenie dużej sceny. Będziemy korzystali z będącej w pobliżu dużej sceny gminnej.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.