W związku z zachodzącymi w PZW i Wodach Polskich zmianami, pojawiła się szansa na współgospodarowanie  wodami Okręgu Rybackiego „Narew 5”.

Zgodnie z art. 8a.ust. 1 ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO zorganizowane przez Powiat Łomżyński:

z dnia 12 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać
w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie I stopnia - oblodzenie

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie I stopnia - silny mróz

Dzięki informacjom przekazywanym przez respondentów w badaniach ankietowych statystyki publicznej znamy m. in.:

Urząd Miejski w Nowogrodzie informuje, że w lutym 2024 r. zmienia się wykonawca zapewniający odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród.