W związku z prowadzonymi pracami przy realizacji przebudowy stacji uzdatniania wody w Sławcu wykonawca robót firma "Zieja" informuje, że w dniu 14 października (środa) w godzinach od 9.30 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Gmina Nowogród w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” pozyskała grant w wysokości 54 998,79 zł na zakup sprzętu dla nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie potrzebujących wsparcia w systemie kształcenia zdalnego.

Dzień 8 października pozostanie na długo w pamięci dzieci 3 letnich z Przedszkola Samorządowego w ZSS w Nowogrodzie. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka.

Podczas walki z koronawirusem najważniejsze jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Bogatsi o doświadczenia z ostatnich miesięcy wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa. Po zmianach, część powiatów z najwyższą liczbą zachorowań trafi do strefy czerwonej. Likwidujemy strefę żółtą. Dlaczego? Bo zasady w niej obowiązujące zostają rozciągnięte na cały kraj. Zmiany wchodzą w życie od 10 października.

Spis rolny to badanie obowiązkowe, a jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne w Polsce i na całym świecie. Jego celem jest pozyskanie kompleksowych danych na temat rolnictwa. Jest przeprowadzany co 10 lat. Najnowszy rozpoczął się 1 września i potrwa do 30 listopada. Spis ma objąć ponad 80 tysięcy gospodarstw w województwie podlaskim.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniach 6-9 października 2020 r., Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje  ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Wczoraj obchodzony był "Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków". Z tej okazji łomżyńscy policjanci spotkali się z uczniami i pedagogami z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. Mundurowi przypomnieli uczestnikom jak ważne jest używanie elementów odblaskowych i jak ogromny wpływ mają one na bezpieczeństwo na drodze.

Nasz kobiecy zespół śpiewaczy wyśpiewał sobie drugą nagrodę podczas Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich organizowanego w ramach Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej 2020.  A "nase dziewcoki" wyśpiewały nagrodę jako jedyny zespół śpiewaczy występujący w kategorii dziecięco-młodzieżowej.

Symbolicznego przekazania kluczy na ręce kierownika posterunku w Nowogrodzie aspiranta sztabowego Mariusza Gołąbka dokonali I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Robertem Szewcem, Komendantem Miejskim Policji w Łomży młodszym inspektorem Krzysztofem Woźniewskim, a także poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wójt Gminy Zbójna Elżbieta Parzych i Burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka.

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r., poz. 59 z późn.zm.);

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2019r., poz. 1437 z późn.zm.);

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017r., poz.2294),

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 03.09.2020r. z wodociągu Sławiec - Biblioteka Mątwica ( woda z sieci ):

- Sprawozdanie z badań nr. 439495/20/SOK z dnia 16.09.2020r. z badań próbki wody.

stwierdza przydatność wody do spożycia 

w zakresie badanych parametrów