Dzisiaj wykonawca robót rozpoczął prace w starej części Nowogrodu przy ul. Zdrojowej.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zaprasza na XXXI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, które odbędą się 16 czerwca 2024 roku na scenie amfiteatru obok Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Zapraszamy!

Bieg Szlakiem Schronów Bojowych SGO Narew ma dystans ponad 21 km; rozpoczyna się w okolicach skansenu w Nowogrodzie, a jego trasa w większości wiedzie drogami w lasach Kurpiowszczyzny.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze

Mikoszewo w terminie: 25.06.-03.07. 2024 r. - turnus 9-dniowy.

W dniach 13-16 czerwca w Nowogrodzie odbędzie się II edycja Warsztatów dla młodych muzyków ludowych z Kurpi, które organizuje Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Tegoroczne warsztaty zgromadzą uczestników z Puszczy Białej i Zielonej, którzy będą doskonalić swoje umiejętności wokalne i rytmiczne.

Zarząd Województwa Podlaskiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zapraszają na spotkania konsultacyjne w zakresie przyjętych kierunków rozwoju Produktu Turystycznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej” oraz możliwości osiągnięcia celów projektu, tj. komercjalizacji Produktu Turystycznego.

W najbliższą niedzielę 9 czerwca w Nowogrodzie odbędzie się czwarta edycja Półmaratonu Kurpiowski Pśejåk i biegów towarzyszących na 5 km, biegów dzieci oraz marszu Nordic Walking na 5 km. Biegi odbywać się będą przez malownicze tereny Gminy Nowogród.

W czerwcu 2024 r. prowadzone są następujące badania ankietowe:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku od ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa podlaskiego. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby inicjatyw służących ochronie środowiska, a programy wsparcia realizowane i współfinansowane przez WFOŚiGW w Białymstoku możemy zasadniczo podzielić na dwie grupy: te, które są skierowane do osób fizycznych oraz te, które są skierowane m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek budżetowych, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców i osób prawnych.